Trumsikt

I många verksamheter idag behöver man en trumsikt för att kunna sortera ut olika material från varandra. Det första många tänker på är kanske avfallssortering och återvinning, men materialsortering är nödvändigt på många håll i olika industrier liksom i lantbruk och skogsbruk.

 

Exempel på material man vill sortera utkan vara jord, kompost, flis, hushållsavfall, sand, aska, metall, med flera. Man kan också behöva sortera utifrån storlek, det vill säga hur fin- eller grovfördelat materialet är, utifrån vikt eller andra parametrar. Det finns många tekniker för att sortera olika typer av material. En mycket vanlig typ av sorteringsverk heter trumsikt.

 

 

Trumsiktar finns i många utföranden och storlekar för olika ändamål,och kan kompletteras med en långrad olika tillbehör när man vill ge trumsikten särskilda egenskaper eller funktioner. Gemensamt för alla trumsiktar är det grundläggande funktionssättet –en roterande trumma siktar bort materialfraktioner från varandra med hjälpaven spiral på trummans insida, och hål i trummans vägg. Materialet matas in i ena änden, och på sin väg genom trumman sorteras fraktionerna ut. Det är hålens storlek och form som avgör i vilka storlekar materialen sorteras. Den finare fraktionen faller ut ur hålen när materialet vältras runt i trumman, enligt samma princip som när du skakar kökssilen så att det finare mjölet ramlar igenom silens maskor medan skal och annat grovt blir kvar.

I professionella sammanhang där material ska sorteras i fraktioner i stor skala och kraven på miljöhänsyn, säkerhet och effektivitet är höga, krävs naturligtvis ett sorteringsverk som kan göra mer än att bara rotera en trumma som skiljer fint från grovt. Processen ska ofta vara höggradigt automatiserad, och det moderna sorteringsverket ska bidra till att jobbet blir gjort enkelt och säkert, från början till slut, driftsäkert och utan ständigt underhåll. Större trumsiktar är i regel hjulförsedda, som en stor vagn, så att de enkelt kan flyttas och placeras på rätt plats. Trumsikten har också ett intag till trumman, någon form av inmatningsband eller matarficka där man lägger eller häller in material som sedan för in materialet i trumman där det delas upp i sina fraktioner. Redan vid inloppet kan man effektivt sortera utdegrövsta fraktionerna, exempelvis större stenar, genom att förse matningsmynningen med ett grovgaller. En bra matarfick bör vara effektreglerad, så att den automatiskt anpassar mängden material som matas in i trumman i ett givet ögonblick till trummans belastning. Det bidrar till driftsäkerheten och minskar behovet av underhåll, liksom någon lösning som ser till att hålen i trumman inte täpps igen – exempelvis en hydraulisk rensborste.

 

 

Om det är stenig jord som matas in i trumsikten, kommer den finare fraktionen – jorden – att samlas upp på ett transportband (eller någon annan typ av transportör, beroende på vilket material det gäller) under trumman och skjutsar bort den och samlar den i en stack intill maskinen. De grövre stenarna matas vidare i den roterande trumman och kan matas ut på en annan transportör som förflyttar den till en annan uppsamlingsplats – eller direkt till ett lastbilsflak eller dylikt för vidare transport. En modern trumsikt för professionellt, storskaligt bruk ger förstås också möjlighet att byta mellan trummor med olika hålstorlek.
På det sättet kan man använda samma sorteringsverk för olika typer av sortering och många material. En del trumsiktar använder till exempel magneter för att sortera ut metall snabbt, effektivt och med hög precision. 


En viktig faktor är givetvis driftekonomin. Vilken typ av drift som är effektivast beror på trumsiktens arbetsuppgifter, men också på yttre omständigheter som klimat och infrastruktur. Trumsiktar kan bland annat drivas diesel-elektriskt, med elektrisk anslutning (så kallad plug-n-play) eller diesel-hydrauliskt, medan en del kombinerar några eller alla möjligheterna i en och samma maskin, vilket ger bästa driftsäkerhet och möjlighet att hålla driftkostnaderna på ett minimum. 

 

trumsikt.se är en del av allanbruks.se

 

 


Allanbruks

© Copyright 2018 Allanbruks
Sajt producerad av Piliz MflTop